அநுராதபுரம்

அநுராதபுரம்

மாளிகாவில

மாளிகாவில

யாழ்ப்பாண கோட்டை

யாழ்ப்பாண கோட்டை

ராஜகல

ராஜகல

சிகிரியா

சிகிரியா

யாப்பஹூவ

யாப்பஹூவ

http://archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/560299anu1.jpg http://archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/675793maligawila.jpg http://archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/745529Jaffna_Fort.jpg http://archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/144302raja.jpg http://archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/654370sigiriya.jpg http://archaeology.gov.lk/web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/109915yapahuwa.jpg
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Applications are called for the Limited / Open Competitive Examination for the Recruitment to the Post of Technical Assistant in Management Assistant Technical - Segment 3 (MT-01-2016) of the Department of Archaeology – 2020/2021

Applications are called for the Limited / Open Competitive Examination for the Recruitment to the Post of Technical Assistant in Management Assistant Technical - Segment 3 (MT-01-2016) of the Department of Archaeology – 2020/2021 For more details, please refer Gazette (2208)  of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka dated 24-12-2020. Limited Competitive Examination for Recruitment to the Post of Technical Assistant in Management Assistant Technical - Segment 3 (MT-01-2016) of the ...

ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයට

New Director General of Archaeology නව පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්   Senior Prof. Anura Manatunga appointed as the Director General of Archaeology due to the vacant of the retirement of former Director General Dr. Senarath Dissanayake. Prof. Anura Manatunga is a Senior Professor of the Department of Archaeology, University of Kelaniya.  He served as a Dean of the Faculty of the University of Kelaniya during 1996-2001 period. ජ්‍...

தொல்பொருளியல் திணைக்களத்திற்காக வெளிக்கள / அலுவலக அலுவலர்கள் பிரிவு 2 சேவை தொகுதியில் (MN-05-2016) பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட / திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2020/2021

தொல்பொருளியல் திணைக்களத்திற்காக வெளிக்கள / அலுவலக அலுவலர்கள் பிரிவு 2 சேவை தொகுதியில் (MN-05-2016) பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட /  திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2020/2021 மேல...

DAYADA NEWSLETTER

Dayada 2019 Dayada 2018 Dayada 2017 Dayada 2016 ...